PRIMARIA COMUNEI JORASTI

Judetul Galati

PROIECTE INVESTITIONALE

 • (1)Denumirea proiectului-Alimentare cu apa,sat Jorasti,comuna Jorasti,judetul Galati,
 • .Numele initiatorului:UAT JORASTI
 • Numele beneficiarului:UAT JORASTI
 • Valorea totala a investitiei:3.508.909,12 lei
 • Proiect finalizat in luna aprilie 2017
 • (2)Denumirea proiectului-Reabilitare drumuri comunale,comuna Jorasti,judetul Galati,
 • Numele initiatorului:UAT Jorasti
 • Numele Beneficiarului;UAT Jorasti
 • Valoarea totala a investititei:8.073.813,11 lei
 • Proiect finalizat in luna noiembrie 2016
 • (3)Denumirea proiectului-Impietruire drum comunal DC 11
 • Numele initiatorului:UAT Jorasti
 • Numele Beneficiarului;UAT Jorasti
 • Valoarea totala a investitiei:196.000,00 lei
 • Proiect finalizat in luna decembrie 2016
 • (4)Denumirea proiectului-Impietruire drum comunal DC 13
 • Numele initiatorului:UAT JORASTI
 • Numele Beneficiarului;UAT Jorasti
 • Valoarea toatala a investitiei:204.000,00 lei
 • Proiect finalizat in luna decembrie 2016
 • (5)Denumirea proiectului-Alimentare cu apa satele Lunca si Zarnesti si modernizare statie de tratare in satul Jorasti,comuna Jorasti,Judetul Galati,
 • Numele initiatorului:UAT JORASTI
 • Numele beneficiarului:UAT JORASTI
 • Valoarea toatala a investitiei-6.419.849,61 lei
 • Proiect aflat in derulare
 • (6)Denumirea proiectului-Amenajare locuri de joaca in satele Jorasti si Zarnesti,comuna Jorasti,judetul Galati
 • Numele initiatorului:UAT JORASTI
 • Numele Beneficiarului;UAT Jorasti
 • Valoarea toatala a investitiei-530.346,92 lei
 • Proiect aflat in derulare
 • (7)Denumirea proiectului-Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Jorasti,judetul Galati,
 • Numele initiatorului:UAT JORASTI
 • Numele beneficiarului:UAT JORASTI
 • Valoarea totala a investitiei:129.500,56 lei
 • Proiect finalizat in luna octombrie 2018
 • (8)Denumirea proiectului-Racorduri individuale la reteaua existenta de alimentare cu apa-292 de bucati in satul Jorasti,comuna Jorasti,judetul Galati,
 • Numele initiatorului:UAT Jorasti
 • Numele Beneficiarului:UAT Jorasti
 • Valoarea totala a investitiei:399.179,60 lei
 • Proiect finalizat in luna decembrie 2018
  Fisiere: