PRIMARIA COMUNEI JORASTI

Judetul Galati

PREZENTARE LOCALA

A N U N T PUBLIC Comuna Jorăşti, titular al proiectului “ Racorduri individuale la reţeaua existenta de alimentare cu apă, -292 bucăţi, in Satul Jorăşti, Comuna Jorăşti, Judetul Galaţi,” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M. Galaţi fară evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Racorduri individuale la reţeaua existentă de alimentare cu apă -292 bucăţi, in Satul Jorăşti, Comuna Jorăşti, Judetul Galaţi,” propus a fi amplasat în intravilanul com. Jorăşti, sat Jorăsti, Judetul Galati” Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2, in zilele de luni - joi, între orele 8.30-16.00 si vineri între orele 8.30-13.30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro-reglementari-acord de mediu-proiect decizie etapa de incadrare. Publicul interesat poate inainta comentariile/observatiile la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt , pana la data 28.08.2017.