PRIMARIA COMUNEI JORASTI

Judetul Galati

hotarari consiliu

 • Dispozitie convocare Consiliul Local 25.10.2018
 • Anunt privind proiectele de hotarare pentru sedinta din 25.10.2018
 • Hotararea nr.49 privind rectificarea bugetului
 • Hotararea nr.50 privind achizitia echipamentelor specifice locurilor de joaca
 • Hotararea nr.51 privind aprobarea inlocuirii punctelor de iluminat stradal cu programator
 • Hotararea nr.52 privind aprobarea pretului provizoriu de apa potabila
 • Hotararea nr. 53 privind stabilirea salariului de baza al personalului contractual din cadrul Serviciului de Alimentare cu Apa
 • Hotararea nr. 54 privind alegerea presedintelui de sedinta
 • Hotararea nr. 55 privind solicitarea transmiterii unui sector de drum judetean aflat in patrimoniul judetului Galati in administrarea Consiliului Local al Comunei Jorasti
 • Dispozitie convocare Consiliul local 20.11.2018
 • Anunt privind proiectele de hotarare pentru sedinta din 20.11.2018
 • Hotararea nr.56 privind rectificarea bugetului
 • Hotararea nr.57 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii,,Alimentare cu apa satele Lunca si Zarnesti si modernizarea statiei de tratare apa in sat Jorasti,,
 • Hotararea nr.58 privind revocarea HCL nr.45 din 25.09.2018
 • Hotararea nr.59 privind aprobarea regulamentului cadru, atribuire lot teren
 • Dispozitie convocare Consiliul Local 04.12.2018
 • Hotararea nr.60 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitii ,,Alimentare cu Apa satele Lunca si Zarnesti si modernizarea statiei de tratare apa in sat Jorasti, judetul Galati,,
 • Hotararea nr.61 privind rectificarea bugetului local
 • Hotararea nr.62 privind aprobarea Retelei de Scolarizare 2019-2020
 • Dispozi\'ie privind convocarea Consiliului Local in data de 10.12.2018
 • Anunt privind proiectele de hotarare adoptate
 • Hotararea nr.63 privind aprobarea bugetului de vebituri si cheltuiele a SPAA al Comunei Jorasti
 • Dispozitie privind convocarea Consiliului local in data de 18.12.2018
 • Anunt privind proiectele de hotarare adoptate
 • Hotararea nr.64 privind organizarea pomului de iarna
 • Dispozitie privind convocarea Consiliului Local in data de 18.12.2018
 • Hotararea nr.64 privind organizarea pomului de iarna
 • Hotararea nr.65 privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2019
 • Dispozitie privind convocarea consiliului local in data de 20.12.2018
 • Anunt privind proectele de hotarare adoptate
 • Hotararea nr.66 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorasti, ,,

  » Anunt privind proiectele de hotarare pentru sedinta din 25.10.2018 -
  » Dispozitie convocare C.L. 25.10.2018 -
  » Hotararea nr.49 privind rectificarea bugetului -
  » Hotararea nr.50 privind achizitia echipamentelor specifice locurilor de joaca -
  » Hotararea nr.51 privind aprobarea inlocuirii punctelor de iluminat stradal cu programator -
  » Hotararea nr.52 privind aprobarea pretului provizoriu de apa potabila -
  » Hotararea nr. 53 privind stabilirea salariului de baza al personalului contractual din cadrul Serviciului de Alimentare cu Apa -
  » Hotararea nr. 54 privind alegerea presedintelui de sedinta -
  » Hotararea nr. 55 privind solicitarea transmiterii unui sector de drum judetean aflat in patrimoniul judetului Galati in administrarea Consiliului Local al Comunei Jorasti -
  » Dispozitie convocare Consiliul local 20.11.2018 -
  » Anunt privind proiectele de hotarare pentru sedinta din 20.11.2018 -
  » Hotararea nr.56 privind rectificarea bugetului -
  » Hotararea nr.57 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii,,Alimentare cu apa satele Lunca si Zarnesti si modernizarea statiei de tratare apa in sat Jorasti,, -
  » Hotararea nr.58 privind revocarea HCL nr.45 din 25.09.2018 -
  » Hotararea nr.59 privind aprobarea regulamentului cadru, atribuire lot teren -
  » Dispozitie Concocare Consiliul Local in data de 04.12.2018 -
  » Hotararea nr.60 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitii ,,Alimentare cu Apa satele Lunca si Zarnesti si modernizarea statiei de tratare apa in sat Jorasti, judetul Galati,, -
  » Hotararea nr.61 privind rectificare bugetului local -
  » Hotararea nr.62 privind aprobarea retelei de scolarizare -
  » Dispozi'ie privind convocarea Consiliului Local in data de 10.12.201 -
  » Anunt privind proiectele de hotarare adoptate -
  » Hotararea nr.63 privind aprobarea bugetului de vebituri si cheltuiele a SPAA al Comunei Jorasti -
  » Dispozitie privind convocarea Consiliului local in data de 18.12.2018 -
  » Anunt privind proiectele de hotarare adoptate -
  » Hotararea nr.64 privind organizarea pomului de iarna -
  » Dispozitie privind convocarea consiliului local in data de 20.12.2018 -
  » Anunt privind proectele de hotarare adoptate -
  » Hotararea nr.65 privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2019 -
  » Hotararea nr.66 privind rectificarea bugetului local al Comunei Jorasti, -