PRIMARIA COMUNEI JORASTI

Judetul Galati

CONSILIUL LOCAL

Consiliul local al Comunei Jorasti este format din:
  • Podasca Vasile - PNL
  • Strat Leonard Bogdan - PNL
  • Tabacaru Valerica -PNL
  • Palade Lucian - PNL
  • Penu Gicu -PNL
  • Popa Aurel - PNL
  • Mihai Lucia Carolta - PNL
  • Tofan Georgica - PSD
  • Buca Ionel - PSD
  • Barbu Anghelache - PSD
  • Veliche Angela - PSD
Fisiere:

» 2018
» disp. nr.1 din 03.01.2018
» hcl acoper. deficit din excedent
» HCL nr.10 aprobare raport de evaluare activitate secretar 2017
» Aprobare utilizare excedent
» Dispoz. nr.113 , conv. sedinta ord. martie 2018
» Anunt proiecte hotarari 31.01.2018
» hcl 12 inchiriere pasune
» Dispoz. conv. sedinta ordinara aplilie 2018
» Anunt proiecte HCL sedinta ordinara aprilie 2018
» Dispoz. conv. sedinta Cl mai 2018
» Dispoz. conv. sed. extraord. 05.06.2018
» Anunt proiecte mai 2018
» Dispoz. conv. sedinta ordinara iunie 2018
» Hcl acoperire gol casa
» Situatie intocmita cf. art.33 din legea nr.153/2017
» Anunt proiecte hotarari sed. extraord iunie 2018
» Dispoz. 218 conv. sed. ordinara iulie 2018
» Anunt proiecte hotarari sed. ord. iunie 2018
» dispoz conv. sedinta ord august 2018
» HCL nr.26 aprobare rectificare buget local 2018
» HCL aprobare Regulament org,funcț. Comp. Asistenta Sociala
» Dispozitie convocare CL
» Dispozitie convocare CL
» HCL nr.46 rectificarea bugetului local pe anul 2018
» HCL nr.47 aprobarea consumului lunar de carburanti
» HCL nr.48 aprobarea indicatorilor tehnico-economici
» HCL nr.45 atribuirea unui lot de teren
» Dispozitie convocare CL
» Anunț privind proictele de hotărâri din 25.10.2018
» Anunt proiecte de hotarari propuse ptr. sedinta ord. din 26.07.2018
» HCL nr.28 insusire Raport anual primar anul 2017
» hcl nr.29 din 05.06.2018 aprobare asociere cu Com. Matca in vederea aderari la ADI ECOSERV
» Dispozitie convocare sedinta ordinara 31.01.2018
» HCL nr.3 aprob plan lucrari 2018- legea 416
» Raportare salarii conform Legii nr. 153 din 2017
» anunt
» HCL transformare post vacant functie publica de executie
» HCL 32 aprobare cotizatie ADI Ecoserv
» HCL aprobare alegere presedinte sedinta
» HCL nr.36 din 26.07.2018, aprobarea organizarii serviciului de alimentare cu apa Comuna Jorasti
» HCL nr.37 din 26.07.2018 -rectificare buget
» HCL nr.38 din 26.07.2018 aprobare regulament vouchere vacanta
» Hcl nr.04 stabilire salarii 01.01.2018
» hcl revocare hcl 34
» hcl nr.41 aprobare evaluare secretar
» hcl aprobare modificare hcl nr.35
» hcl aprobare rectificare buget 2018
» hcl nr 44 din 20.08.2018 utilizare excedent
» hcl nr.05 -infiintare serv. iluminat public
» Anunt proiecte ahcl asedinta extraordinara din 14.02.2018
» hcl aprobare POFP
» Dispoz. nr.60 din 09.02.2018 priv. conv. sedinta extraord. din 14.02.2018
» Anunt proiecte de hotarari ce vor fi supuse spre aprobare in sedinta CLJorasti in sed. ordinara din luna febr.2018
» HCL APROBARE ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII
» Dispoz nr.70 din 15.02.2018 conv. sed. ordinara a CL luna februarie 2018
» hcl mandatare primar pentru evaluare activitate secretar 2017
» HCL 09 din 14.02.2018 aprobare bugel local 2018
» Anunt proiecte HCL sed.29.03.20018
» 2017